sumeshiii

a.k.a.バーチャルお寿司

0704_character_1.png

1st original song

​「回転寿司屋のランデヴー」

sushi_kinmedai.png
sushi_iwashi.png

2nd original song

​「いつか回らない寿司屋で」

sushi_tamago.png
sushi_ika.png

3rd original song

​「TOKYO OSUSHI 2020」

sushi_ikura.png
sushi_salmon.png